Cíl konference

Zvýšit povědomí o digitálním wellbeingu a rozvinout spolupráci a motivaci ve vzdělávacím systému na tom, aby se zvýšila schopnost dalších generací využívat kyberprostor pro vlastní prospěch a nenechávat se jím ovládat a zahlcovat.

Podnítit odbornou diskuzi o vztahu digitálního wellbeingu a celkového wellbeingu dětí a mladých lidí, včetně toho, jak promítnout digitální wellbeing do obsahu vzdělávání v rámci kurikulární reformy.

Hlavní řečníci

Program

Konferenci moderují

Silvie Pýchová / Stálá konference asociací ve vzdělávání

Petr Franc / Česká středoškolská unie

9.30–11.00

Blok I: Policy a story kontext

Zahájení
Martin Fatura / ředitel odboru EU, MŠMT – Závěry Rady Evropské unie
Keynote expert panel
Beth Havinga / předsedkyně European EdTech Alliance
Mart Laanpere / Tallinn University
Tracey Burns / OECD / The National Center on Education and the Economy

11.30–13.00

Blok II: digitální wellbeing v širším kontextu

Jan Gondek a Marianna Kohoutová / Středoškolský sněm hl.m. Prahy
Barbora Dolenská a Antonín Pipa / Česká středoškolská unie
Radka Kůřilová / Replug me
Lenka Felcmanová a Bořivoj Brdička / Partnerství pro vzdělávání 2030+
Kamil Kopecký / Univerzita Palackého v Olomouci
Adéla Lábusová / Jules a Jim a Radka Kůřilová / Replug me

13.00–14.00

Oběd

14.00–15.30

Sekce A: Digitální wellbeing v kurikulu a podpora jeho implementace

Bořivoj Brdička / Jednota školských informatiků
Michal Černý / MŠMT
Anna Stočesová Martinková / MŠMT
Josef Dašek / Národní pedagogický institut
Alena Nohavová / Národní pedagogický institut
Michaela Horvathova, SK / Beyond Education
Darina de Jaegher, SK / FinQ

Sekce B: Podpora rozvoje digitálního wellbeingu: příklady dobré praxe

Kateřina Lukavská / Pedagogická fakulta UK a klinika adiktologie 1. LF UK
Tomáš Jandáč / Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
Adéla Lábusová / Jules a Jim
Radka Kůřilová / Replug me
Michaela Slussareff / Filozofická fakulta UK
Michaela Lebedíková / Fakulta sociálních studií a Fakulta informatiky MU
Anna Trishycheva, SK / School to go
Igor Červený / Pedagogická fakulta UK

16.00–17.00

Reflexe, závěry, formulace doporučení

Reflektivní panel

Jakub Rychlý / Středoškolský sněm Hl. m. Prahy
Lenka Felcmanová / Partnerství pro vzdělávání 2030+
Dana Pražáková / Česká školní inspekce

Závěrečné slovo
Jan Mareš / náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže, MŠMT

V průběhu celého dne je přístupná pro účastníky konference výstava probíhající v rámci projektu  #Datamaze. Projekt pracuje s tématy reflexe existence v digitálním prostoru. 

 

Kontakty

Pořadatelé a záštity

Mediální partneři

Partneři

Spolupracující organizace